SAAN is een initiatief van vrijwilligers van stichtingen die zich inzetten voor buitenlandse zwerfdieren. SAAN sloeg in 2021 alarm bij de Nederlandse overheid toen het werk van importerende zwerfdierstichtingen door aangepaste wet- en regelgeving onmogelijk werd. 

Wet- en regelgeving import buitenlandse honden en katten

Het op legale wijze importeren van buitenlandse honden en katten door stichtingen en particulieren valt vandaag de dag niet mee. Om deze honden en katten een mooi leven te kunnen geven in Nederland dient een oerwoud aan wet- en regelgeving geraadpleegd te worden en diverse overheidswebsites. De wet- en regelgeving wordt regelmatig aangepast waarbij de wetgever zowel het dierenwelzijn, de reeds bestaande EU Verordeningen, als de praktijk soms uit het oog lijkt te verliezen. De informatievoorziening op de websites van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) en de Belastingdienst Douane is ingewikkeld, onduidelijk, inconsistent en incompleet.

SAAN en de Nederlandse overheid

Op verzoek van SAAN zijn in 2021 en 2022 Kamervragen gesteld over de ontstane onwerkbare situatie voor zwerfdierstichtingen. Enkele aanpassingen werden gedaan. Vrijwilligers van SAAN hebben sinds 2021 regelmatig gesprekken met de NVWA, de RVO en het Ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) om problemen uit de praktijk voor te leggen en oplossingen aan te dragen.

Doelstellingen SAAN

Stichtingen en particulieren helpen met het legaal importeren van hun buitenlandse zwerfhonden en zwerfkatten. Het tegengaan van malafide hondenhandel. Het in overleg blijven met de overheidsinstanties en het professionaliseren van onze branche met in de toekomst een keurmerk/scorekaart.

Handleidingen en helpdesk SAAN

Om importerende stichtingen op weg te helpen hebben wij handleidingen gemaakt van het oprichten van een stichting tot het zelf voorbereiden van een Tracesgezondheidscertificaat. Inmiddels krijgen wij dagelijks vragen binnen van vrijwilligers van stichtingen en fungeren we onbedoeld als helpdesk.

Hulp gevraagd

Als je als vrijwilliger van een stichting in de praktijk ergens tegenaan loopt, dan vragen wij je je bij ons te melden, zodat wij je kunnen helpen en/of dit aan kunnen kaarten bij de betreffende overheidsinstantie. 

Wil je SAAN helpen met het opzetten van een keurmerk/scorekaart, met het bijhouden van de website, het opzetten en bijhouden van social mediakanalen, dan horen wij dat graag.

Klik op deze link voor de website van Stray Animal Association Netherlands

#replace title#